• مجتبی قادری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    این پژوهش درباره موضوع طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی است و مربوط به دوره کارشناسی رشته نرم افزار می باشد

  • مجتبی قادری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    این زندگی نامه به طور اجمالی و مختصر به زندگی این دانشمند یگانه عالم می پردازد و به هیچ عنوان نمی تواند حتی گوشه ای از زندگی این طبیب و دانشمند بزرگ را نشان دهد .

  • مجتبی قادری، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 3 قبل

    این محصول شامل طرح درس الکترونیک صنعتی هنرستان ویژه دبیران و مربوط به کتاب الکترونیک پایه می باشد

فاپول
بازیابی رمز