• 8bit، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    اموزش کاربردی پردازش تصویر شامل آموزش های گام به گام و خود آموز پردازش تصویر از سطح مبتدی تا پیشرفته  بر اساس کتابخانه opencv می‌باشد. در این کتاب

    opencv چیست؟

    مجموعه ای از کتابخانه‌های برنام […]

  • 8bit، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    پردازش تصویر یکی از زمینه‌های علمی روز در ذنیا است. کتابخانه Opencv یک کتاب خانه متن باز و محبوب ترین ابزار برای پردازش تصویر در دنیا می‌باشد. در این کتاب به شرح کاملی از کاربردیترین ابزارهای این کتابخانه با زب […]

فاپول
بازیابی رمز