• man jan، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد در حال حاضر

    این کتابچه 83 صفحه ای، حاوی نکاتی مفید درباره خصوصیت پلاستیک ها به زبان انگلیسی است.

    سرفصل های این کتابچه عبارتند از:

    1. Plastics Materials – An Overview

    2. Physical Properties and Terminology

    3 […]

فاپول
بازیابی رمز