• نغمه فلاح پیشه، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 11 قبل

    پلان مسکونی سه خوابه در ابعاد 10 * 14 مطابق با اصول نقشه کشی در اتوکد ترسیم شده است . شامل فایل مبلمان و اندازه گذاری و ستون گذاری می باشد . همچنین باکس پله و آسانسور هم در پلان همکف جانمایی شده تا امکان سا […]

  • نغمه فلاح پیشه، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 11 قبل

    در این فایل یک آشپزخانه مدرن به طور کامل و با همه جزئیات به طور کامل مدلسازی شده و متریال داده شده است . جای تمامی وسایل آشپزخانه با اندازه استاندارد معین شده و سقف هم طراحی شده است .

  • نغمه فلاح پیشه، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 1 سال, ماه 11 قبل

    پلان مسکونی سه خوابه در ابعاد 10 * 14 مطابق با اصول نقشه کشی در اتوکد ترسیم شده است . شامل فایل مبلمان و اندازه گذاری و ستون گذاری می باشد . همچنین باکس پله و آسانسور هم در پلان همکف جانمایی شده تا امکان سا […]

فاپول
بازیابی رمز