• سلام به عزیزان که مطالعات زیادی انجام میدهنددراین موقعیت به مطالعات الکترونیکی روی آوردن وبسیار راحت میتوانن اطلاعات ودانش خود رابالا ببرند ممنون هستم .فایلهای من درحال جمع آوری میباشد .

فاپول
بازیابی رمز