• فاطمه مومنی تبار، محصولی جدید در فروشگاه فایل فاپول منتشر کرد 2 سال, ماه 1 قبل

    این فایل اکسل حاوی کلمات به همراه ترجمه فارسی و انگلیسی آن است. و میزان پیشرفت شما را نیز در یادگیری کل کتاب و حتی هر کلمه را نشان می دهد. کلمات سخت نیز در قسمت جداگانه ای برای یادآوری و مرور مجدد آورده شده است.

فاپول
بازیابی رمز