استفاده سه میلیون نوجوان آمریکایی در سال ۲۰۱۵ از سیگارهای الکتریکی!

آمارها نشان میدهد میزان مصرف دخانیات در میان نوجوانان آمریکایی از سال ۲۰۱۱ تا به امروز کاهشی نداشته است. بسیاری اصلی ترین دلیل این عدم کاهش را سیگارهای الکتریکی می دانند. نتایج یک تحقیق که به تازگی منتشر شده نشان می دهد که در طی ۴ سال گذشته میزان استفاده از این سیگارها در دبیرستان های آمریکا ۱۰ برابر شده است. یعنی از ۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۱ تا ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است.

این نوع سیگار در میان نوجوانان کم و سن و سال تر نیز از محبوبیت زیادی برخوردار شده. این تحقیق نشان می دهد که میزان افراد استفاده کننده از سیگارهای الکتریکی در این قشر طی ۴ سال از رقم ۰.۶ درصد به ۵ درصد رسیده است.

البته آمار دانش آموزان دبیرستانی که از سیگارهای سنتی استفاده می کنند در طی این چهار سال با کاهشی ۷ درصدی مواجه بوده و به رقم ۹ درصد رسیده است، اما به نظر می رسد در عوض بسیاری از آنها رو به استفاده از سیگارهای الکتریکی آورده اند.

مدیر گروه تحقیقاتی که بررسی فوق را به انجام رسانده، در این باره می گوید:‌ «در حال حاضر سیگارهای الکتریکی محبوب ترین محصول دخانی در میان نوجوانان آمریکایی است و میزان مصرف آن هر روز افزایش می یابد. والدین باید بدانند که نیکوتین به هر شکل آن مضر و ماده ای اعتیادآور است که می تواند اختلال در عملکرد مغز شود.»

سیگار الکتریکی یا سیگار برقی وسیله ای است که از طریق تولید بخارات مصنوعی و ایجاد طعم و بوی سیگارهای معمولی، استعمال دخانیات را شبیه سازی کرده و نیاز افراد سیگاری به نیکوتین را تامین می کند.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز