بنرهای تبلیغاتی

برای معرفی فاپول و کسب پورسانت ۲۰ درصدی از بنرهای تبلیغاتی زیر استفاده کنید

ابتدا یک یا چند عدد از بنرهای ذیل را به دلخواه انتخاب و ذخیره نموده و سپس با لینک اختصاصی بازاریابی در سایت یا وبلاگ خود  قرار دهید.

[ult_createlink title=”دریافت لینک اختصاصی بازاریابی من” btn_link=”url:%2Faffiliate%2F%3Fuap_aff_subtab%3Daffiliate_link|||” link_hover_style=”Style_1″]

90*728


90*728


250*300


240*120

فاپول
بازیابی رمز