کاهش قیمت دلار آزاد

هر دلار آمریکا در بازار آزاد امروز تهران با ۸ تومان افزایش ۳۸۰۳ تومان، یورو با ۴۳ تومان افزایش ۴۱,۱۳ تومان و هر پوند انگلیس با ۱۴ تومان افزایش ۴۹۰۲ تومان اعلام شد.

فاپول
بازیابی رمز