پارتو مهار بورس را در دست گرفت

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به اینکه آیا عرضه اولیه برکت با توجه به فقر نقدینگی بازار تاثیری بر تغییر این روند دارد،به خبرنگار بورس اقتصاد‌ آنلاین گفت:درحال حاضر با توجه به محدودیت ورود نقدینگی به بورس اوراق بهادار،بازار سرمایه از قانون پارتو تبعیت می کند.

سید جلال صادقی شریف افزود:قانون پارتو درمورد تعادل بازارها بیان می کند که افزایش قیمت و یا بازدهی در یک بخش با کاهش قیمت و یا بازدهی در بخش های دیگر اقتصاد همراه است.

به اعتقاد این استاد دانشگاه درخصوص عرضه اولیه سهام برکت هم این قانون در بورس ما کاربرد دارد.

صادقی تصریح کرد: به عبارتی بخشی از منابع لازم برای خرید سهام برکت به بهای فروش سهام سایر شرکت ها تمام می شود که این مهم باعث فشار عرضه و کاهش قیمت برخی از سایر سهام می شود.

وی اظهارداشت: این امر در مورد کلیت بازار صادق است و عامل اصلی آن جابجایی نقدینکی موجود از بخشی از بازار سرمایه به بخش دیگر است وگناهی به گردن برکت نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه خاطر نشان کرد: معتقدم که برکت می تواند در این روزهای مبارک برکتی به بازار سرمایه بدهد.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز