واگذاری سهام بیمه ملت به بازنشستگان دولت از امروز

به گزارش اقتصاد آنلاین، بازنشستگان با مراجعه به سامانه صندوق بازنشستگی کشوری برگه های سهام خود را دریافت کنند .

هزینه خرید سهام در ۳۶ ماه از حقوق بازنشستگان متقاضی کاسته می شود و هیچ قسطی در سالجاری از بازنشستگان کسر نخواهد شد .

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز