هزینه ایجاد شغل در بخش مسکن چقدر است؟

?مخالفان اجرایی کردن مقررات ملی ساختمان!

▪️مهندس حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفتگوی خبری با صدای مهندس ایران (صما) گفت:

▪️به زودی اطلاعیه‌ای به مهندسان ناظر ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن مهندسان ناظر به پروژه‌های ساختمانی که فاقد مجری ذی‌صلاح است اجازه فعالیت نخواهند داد و سازمان نظام مهندسی نیز از اعضا در این مسیر حمایت خواهد کرد.

?نتیجه این مکانیزم باعث خواهد شد که شهروندان بدانند چه کسانی مخالف اجرایی کردن مقررات ملی ساختمان هستند.

▪️لینک مشروح خبر: ( http://1o2.ir/6tbla )

?کانال همراه ناظر:

▪️گفتنی است که تاکنون هرگونه اقدام تعاملی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و همچنین نامه‌نگاری‌های صورت گرفته وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با اجرای قانون در بخش مجری ذیصلاح با شهرداری تهران بی‌نتیجه و مأیوس‌کننده بوده است.

▪️بر این اساس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران از طریق رایزنی با وزارت کار، سیستم بانکی و بیمه درصدد استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود در این حوزه‌ها به منظور تسهیل شرایط در تحقق مجری ذی‌صلاح می‌باشد.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز