هزینه‌های جاری همچنان حق عمران را می‌بلعد

آن‌طور که از شواهد و گزارش‌ها پیداست، همواره هزینه‌های جاری بودجه عمرانی کشور را بلعیده است؛ این موضوع حتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نیز هویداست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، بررسی آخرین سند دخل و خرج دولت یازدهم حاکی از آن است که ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور صرف امور جاری خواهد شد؛ این رقم تقریبا ۵٫۵ برابر بودجه عمرانی کشور است. در واقع دولت در لایحه بودجه سال آینده مجموع اعتبارات عمرانی را به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است.

از سوی دیگر، رشد اعتبارات هزینه‌ جاری برای سال ۹۶ نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۹۵ معادل ۱۳ درصد برآورد شده است.

این اعداد و ارقام در شرایطی در بودجه سال آینده به چشم می‌خورد که همواره درصد تحقق هزینه‌های جاری دولت نسبت به هزینه های عمرانی بیشتر بوده است؛ به طوری که بنا به گزارش موسسه مطالعاتی بامداد، میانگین درصد تحقق هزینه‌های جاری دولت از سال ۹۰ تا ۹۵ در حدود ۹۰ درصد بوده؛ در حالی که میانگین درصد تحقق هزینه‌های عمرانی در همین فاصله زمانى در حدود ۵۰ درصد بوده است.

نمودار زیر، درصد تحقق هزینه‌های جاری و عمرانی دولت از سال ۹۰ تا ۹۵ را مورد مقایسه قرار می‌دهد. منظور از درصد تحقق نسبت هزینه‌کرد دولت در یک‌سال، به هزینه مصوب در بودجه آن سال است.

عمران

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز