محمود اسلامیان: بازنشستگی پیش از موعد زنان بحران‌آفرین است

به گزارش اقتصاد آنلاین، وی افزود: اگر روی گنج نشسته بودیم و از این بذل و بخشش‌ها می‌کردیم ایرادی نداشت اما اکنون در فشار هستیم.

محمود اسلامیان همچنین اضافه کرد: از نظر من این مصوبه بی‌احترامی به جمعیت زنان است، چه دلیل دارد که یک زن با ۲۰ سال سابقه در اوج پختگی در منزل بنشیند این کمک به زنان نیست.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز