عملکرد ۹ ماهه “قشیر”

به گزارش اقتصاد آنلاین، شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵، مبلغ ۲۶ میلیارد و ۶۲۴ میلیون ریال سود خالص شناسایی کرد و بر این اساس مبلغ ۲۶۴ ریال سود به هر سهم اختصاص داد.

“قشیر” زیان انباشته پایان دوره را مبلغ ۱۳۷ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال اعلام کرد.

یادآور می شود این شرکت فرابورسی در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۴، زیان خالص را مبلغ ۲۹ میلیارد و ۸۵۵ میلیون ریال و زیان به ازای هر سهم را ۲۹۶ ریال اعلام کرد.

فاپول
بازیابی رمز