عرضه اولیه بهپاک فردا در فرابورس

به گزارش خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین؛ وی با تاکید بر اینکه تا پایان سال ۹۳تنها هفت درصد از ظرفیت شرکت فعال بود،تصریح کرد:امسال چیزی حدود دو میلیون و ۳۰۰هزارتن از چهار میلیون ۵۰۰هزار تن ظرفیت شرکت در راستای اقتصاد مقاومتی بالفعل خواهد شد.

شریفی این را هم یادآور شد که در نظر داریم واردات دانه را جایگزین واردات سنتی روغن خام و کنجاله کنیم.

مدیرعامل شرکت بهپاک با اشاره به سرمایه ۳۲ میلیارد تومانی این شرکت تصریح کرد:ترکیب سهامداران بیش از ۷۴درصد به صنایع توسعه صنایع بهشهر و سرمایه گذاری توسعه ملی و سپه و نیز هفت هزار نفر نیز سرمایه گذار حقیقی داریم که چیزی حدود ۱۲درصد سهام شرکت را به خود اختصاص داده اند .

به گفته این مقام مسئول سود عملیاتی شرکت بهپاک هم اکنون ۴۲میلیارد تومان است.

این خبر تکمیل می شود

فاپول
بازیابی رمز