عرضه اوراق بدهی دولتی در شرایط فعلی مفید نیست

مدیر عامل کارگرازی مهر اقتصاد درباره تبعات انتشار اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه بدون توجه به حجم نقدینگی در گردش بازار به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت:با توجه به اینکه این اوراق درآمد ثابت حجمی نزدیک به سه هزار میلیارد تومان دارد و بازار سیگنال های خوبی از آن دریافت نکرده؛عرضه این اوراق زا مفید نمی دانم.

محسن محمدی با بیان اینکه در شرایط کنونی بازار کشش چنین عرضه ای را ندارد،تصریح کرد:بطورحتم افرادی که انتشار این اوراق را از طریق بازار سرمایه داشتند؛ از جذب سرمایه های خرد مردم نیز غافل نبودند.

این کارگزار بورس به استدلال برخی فعالان بازار مبنی بر جدایی بازار اوراق بدهی از بازار سهام نیز اشاره و اظهارداشت:این استدلال پذیرفته شده ای نیست؛اینها ظروف متصل بهم هستند بنابراین اثر خوبی در بازار سهم نخواهند گذاشت.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز