شریعتمداری: آرامش به فضای اقتصادی کشور باز گشته است

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، محمد شریعتمداری در همایش صندوق های بازنشستگی، پیشران توسعه گفت: در ایام شکوفایی اقتصاد ایران قرار داریم؛ آن هم به دلیل رکود تاریخی که طی سالهای قبل حاکم شده بود.

وی افزود: تحریم های ظالمانه بر ملت ایران روا شده بود و در سایه تلاش رهبری، هدایت ها و حمایت های رییس جمهور دوباره آرامش به صحنه سیاسی و اقتصادی کشور بازگشته و شریط برای کار و تلاش و رونق فراهم شده است.

معاون اجرایی رییس جمهور تصریح کرد: در روز گذشته شاهد پیشرفت هایی بودیم و در یک چرخه مناسب با تمام بحران ها از سرمایه گذاری آب بی نیاز شدیم.

شریعتمداری گفت: کنترل آب های مرزی با سرمایه گذاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار به کشور بازگشته است.

وی با اشاره به اینکه امروزهدر زمینه گاز بی نیاز شدیم، تاکید کرد: دسترسی مردم به گاز از ۶۶ درصد به ٨۵ درصد رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: حمل و نقل کشور به ناوگان سالم نیاز داشت که موفق شدیم برای کشور تامین کنیم.

معاون اجرایی رییس جمهور گفت: تمام کشور شاهد تلاش و کار است و قرار شده با به کارگیری تمام منابع و ارتباط با خارج، چرخه اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه دهد.

شریعتمداری ادامه داد:مدت کوتاهی از چالش های اقتصادی کشور مانند نرخ تورم ۴۰درصدی می گذرد اما معضل اشتغال همچنان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: اشتغال به وجود آمده در ٨ سال دولت قبل ناچیز بود و نقش نهادهای غیرعمومی را در اقتصاد می توانیم ببینیم.

معاون اجرایی رییس جمهور تصریح کرد: در سایه آرامش و تامین اجتماعی شاهد شکوفایی هستیم.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز