سیف به کمیسیون انرژی نرفت

اسد الله قره خانی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون انرژی اظهار کرد: بر اساس دستور کار کمیسیون قرار بود ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در جلسه امروز حضور داشته باشند اما ایشان به کمیسیون نیامد و گفته شد که احتمالا به جلسه هیأت دولت رفته‌ است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: از آنجایی که دستورکار کمیسیون ما از قبل مشخص بود، باید به ما هم اعلام می شد و اگر این عدم حضور دلیل مشخصی نداشت قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون انرژی اظهار کرد: امروز قرار بود در خصوص موضوعات مربوط به فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن از رئیس کل بانک مرکزی سوال کنیم زیرا در این زمینه دو روایت وجود دارد. اول اینکه آنچه را که می فروشیم آیا پول آن را دریافت می کنیم یا خیر و دیگر اینکه نفتی که فروخته می‌شود پول آن به کشور بر نمی گردد و چه دلیلی در این زمینه وجود دارد؟ آیا سیستم بانکی روان نیست؟ هرچند مبالغی تاکنون به کشور برگشته است.

‌این عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی اظهار کرد: از طرف دیگر گفته می‌شود صندوق توسعه ملی ذخیره و اندوخته ای ندارد. مگر غیر از این بوده که بیست درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق برود ، چرا که صندوق توسعه ملی ذخیره ای ندارد؟ ‌آیا این مبالغ به صندوق آمده و هزینه شده که باید در این زمینه به طور صریح پاسخ دهد و اگر مبالغی به صندوق نیامده پس از چه مسیری این پول ها هزینه شده است؟

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز