سکه طرح جدید ۷هزار و دلار ۹ تومان ارزان شد

صرافی های تهران امروز (پنجشنبه ۱۴ بهمن و تا لحظه تنظیم این خبر) هر قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی طرح جدید را با ۶ هزار و ۹۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته یک میلیون و ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد می کردند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبِنا،در بازار پایتخت همچنین امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز چهارشنبه یک میلیون و ۱۵۶ هزار تومان فروخته می شد. هر قطعه سکه نیم بهار آزادی نیز با ۵ هزار تومان افزایش ۶۲۲ هزار تومان ارزش گذاری شده بود.

با این حال هر قطعه ربع سکه بهار آزادی با ۲ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۳۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی با هزار تومان کاهش ۲۰۹ هزار تومان ارزش گذاری شده بود.

همچنین در بازار آزاد هر دلار آمریکا با ۹ تومان کاهش نسبت به روز چهارشنبه ۳ هزار و ۸۱۷ تومان داد و ستد می شد. نرخ هر یورو با ۱۰ تومان کاهش ۴ هزار و ۱۹۵ تومان و قیمت هر پوند انگلیس با ۴ تومان افزایش ۴ هزار و ۸۶۴ تومان تعیین شده بود.

جدول قیمت انواع سکه و ارز

نوع سکه و ارز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۱۱۷۳۷۰۰ ۱۱۷۵۷۰۰ ۱۱۷۱۵۰۰ ۱۱۷۱۷۰۰ ۱۱۹۳۴۰۰ ۱۱۸۶۵۰۰
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۱۱۵۱۰۰۰ ۱۱۵۱۰۰۰ ۱۱۵۱۰۰۰ ۱۱۴۵۰۰۰ ۱۱۴۶۰۰۰ ۱۱۵۶۰۰۰
نیم سکه ۶۰۹۰۰۰ ۶۱۲۰۰۰ ۶۱۲۰۰۰ ۶۱۱۰۰۰ ۶۱۷۰۰۰ ۶۲۲۰۰۰
ربع سکه ۳۲۵۰۰۰ ۳۲۷۰۰۰ ۳۲۷۰۰۰ ۳۲۶۰۰۰ ۳۲۸۰۰۰ ۳۳۰۰۰۰
سکه گرمی ۲۰۴۰۰۰ ۲۰۶۰۰۰ ۲۰۶۰۰۰ ۲۰۶۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۲۰۹۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴۰۷۱ ۱۱۴۰۴۸ ۱۱۳۶۵۵ ۱۱۳۲۶۰ ۱۱۴۴۸۶ ۱۱۳۹۷۰
دلار ۳۸۶۰ ۳۸۵۰ ۳۸۲۹ ۳۸۱۸ ۳۸۲۶ ۳۸۱۷
یورو ۴۲۰۸ ۴۲۰۲ ۴۱۸۹ ۴۱۶۲ ۴۲۰۵ ۴۱۹۵
پوند ۴۸۹۲ ۴۸۷۷ ۴۸۶۶ ۴۸۴۶ ۴۸۶۰ ۴۸۶۴

فاپول
بازیابی رمز