سرنوشت سهام ایدرو در جوینت‌ونچر رنو

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حالی باید طبق اساسنامه این سازمان، سهام خود در تفاهم‌نامه با رنو را واگذار کند که هنوز مشخص نیست سهام مربوطه در اختیار رنو قرار می‌گیرد یا خودروسازان داخلی.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز