رقابت منفی در خدمات بیمه‌ای بدون تعرفه/ خطر زیان‌دهی در کمین شرکت‌ها

به گزارش اقتصاد آنلاین، با به صحنه آمدن شرکت های خصوصی بیمه ای و شکسته شدن انحصار دولتی در زمینه فعالیت های بیمه ای، در تصمیم گیری های کلان بخش بیمه مقرر شد که نظام تعرفه ای نرخ گذاری از خدمات بیمه حذف شود. با اجرای این طرح مقرر شده است که شرکت های بیمه در زمینه نرخ گذاری خدمات خود با درنظر گرفتن دو عامل ارزیابی ریسک و نیاز مردم قیمت گذاری را انجام دهند.

هدف از اجرای نظام نرخ گذاری بدون تعرفه ایجاد رقابت در میان شرکت های بیمه ای است. در نظام نرخ گذاری جدید، حق بیمه با پیشنهاد موسسات بیمه یا نهاد ناظر تعیین و پس از تصویب توسط نهاد ناظر، قابلیت اجرای پیدا می کند.

اکنون با گذشت این طرح و مشخص شدن تبعات این طرح در خدمات بیمه ای، برخی می گویند که در کشور مولفه های اقتصادی نظام رقابتی آزاد به طور کامل وجود ندارد. بنابراین اجرای این طرح به رقابت ناسالمی میان شرکت ها منجر شده است. البته برخی هم نگاه بلند مدت بر اجرای این طرح دارند و با توجه به اجرای موفق نظام نرخ گذاری بدون تعرفه در کشورهای پیشرفته معتقد هستند که می بایست این طرح در دراز مدت مورد ارزیابی قرار گیرد. در نگاه منتقدان اجرای طرح بدون تعرفه خدمات بیمه ای این موضوع مورد تاکید است که با برقراری نظام تعرفه ای میان شرکت های دولتی و خصوصی یک هماهنگی برقرار می شود.

مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هدف از حذف تعرفه‌ای را باز گذاشتن دست شرکت‌های بیمه در قیمت‌گذاری با معیار‌های فنی و عرضه خدمات بیمه‌ای با کیفیت بالا و قیمت پایین برای جذب مشتریان می‌داند و می‌گوید: با آزاد کردن تعرفه‌ها حق بیمه متناسب با مشخصات بیمه‌گذار یا موضوع بیمه تعیین و دریافت می‌شود و اجرای این سیاست از اعطای یارانه متقاطع در رشته‌های بیمه که در حال حاضر در جریان است جلو گیری می‌نماید .

عجله در حذف نظام تعرفه ای

وحیدرضا باختری، کارشناس بیمه در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در خصوص وضعیت شرکت های بیمه ای بعد از حذف نظام تعرفه ای گفت: تصمیم گیرندگان صنعت بیمه کشور در حذف نظام تعرفه ای عجله کردند. در این خصوص هنوز آمادگی لازم در شرکت های بیمه ای ایجاد نشده بود. می بایست به منظور حذف تعرفه از نظام قیمت گذاری بیمه ها در ابتدا از رشته هایی از بیمه استفاده می شد که ضریب خسارت پایین تری دارند. بعد از آن هم به سراغ بیمه های با متقاضی کم به صورت آزمایشی با این روش مورد امتحان قرار می گرفتند. به یکباره رفتن به سراغ حذف نظام تعرفه ای قیمت گذاری در شرایطی که در واقعیت این آمادگی وجود نداشت فقط بر فعالیت شرکت های بیمه آسیب وارد کرد.

وی افزود: بعد از آزادسازی تعرفه لازم است که نظارت مالی بیشتری صورت گیرد و نظارت هایی که در حالت قبل بر تعرفه صورت می گرفت، تبدیل شود به نظارت بر عملکرد شرکت هایی که فعالیت آزاد انجام می دهند.

این کارشناس بیمه یکی از مشکلات ایجاد شده در نظام بدون تعرفه قیمتی را موضوع تلاش شرکت های جدید برای فعالیت عنوان کرد و این طور گفت: شرکت های جدیدی که ایجاد شده اند می خواهند پرتفوی بیشتری بدست بیاورند. در حالی که شرکت های قدیمی با چنین مشکلی مواجه نیستند. به همین دلیل این شرکت های نوپا می توانند در شرایط فعالیت آزاد تعادل را در بازار بیمه به هم بزنند.

باختری با اشاره به اینکه برای شرایط موجود نباید برگشت به عقب صورت بگیرد، تصریح کرد: خلا شرایط موجود در صنعت بیمه ساماندهی شدن و نظارت به طور جدی است. با نظارت بیمه ها قیمت گذاری های غیرفنی و زیاندهی که در شرکت ها در حال رخ دادن است از بین می رود.

نظام بدون تعرفه بی توجه به ریسک

معاون بیمه اتومبیل بیمه پاسارگاد هم در خصوص نظام نرخ گذاری خدمات بیمه ای بدون تعرفه به اقتصاد آنلاین، این طور گفت: با اجرای نرخ گذاری بدون تعرفه انسجام در بازار فروش خدمات بیمه ای با آشتفتگی مواجه شد.

موسی امین زاده ادامه داد: عملکرد شرکت های بیمه ای با قیمت های فروش بیمه نامه ها متناسب نیست و با رقابت ناسالمی که شکل گرفته است شرکت ها به ضرر خودشان عمل می کنند. در چنین شرایطی هرچند شرکت های بیمه باید متناسب با ریسک قیمت گذاری را انجام دهند، اما در واقع فقط می خواهند بیمه نامه را با قیمت غیرواقعی به فروش برسانند.

وی از شرکت های بیمه ای خواست بر اساس ضوابط بیمه ای اقدام به فروش بیمه نامه کنند و خاطرنشان کرد: شرکت های بیمه ای در شرایط موجود می بایست در وهله اول بر اساس اصول اخلاقی و قانون عمل کنند تا فعالیت شرکت ها به زیاندهی منجر نشود.

فاپول
بازیابی رمز