رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند نظام تامین مالی منسجم/ اقتصاد مقاومتی با شعار اقتصاد درون‌‌زا و برون‌گرا شناخته شده

به گزارش خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین، محمود فتوحی در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالی گفت: توجه به توسعه نظام تأمین مالی در کشور لازمه تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تلاش برای ساماندهی فضای اقتصادی کشور است تا بتوان سرمایه‌گذاری‌ها در کسب و کار کشور را بهبود داد.

فتوحی عنوان کرد: سرمایه‌گذاری به عنوان محصول نظام تأمین مالی لازمه رشد اقتصاد بوده و اهمیت این موضوع در رشد اقتصادی کشور را روزافزون می سازد.

وی افزود:‌ دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند نظام تأمین مالی منسجمی است که از منابع داخلی و خارجی تأمین شود.

این مقام مسئول با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: در حوزه تأمین مالی حرکت‌های جدی در دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته که با همکاری بانک ملت و بانک توسعه صادرات و در قالب برنامه‌های کاربردی تقویت کارشناسان کشور را هدف‌گذاری کرده است.

وی اظهارداشت: اقتصاد مقاومتی با شعار اقتصاد درون‌‌زا و برون‌گرا شناخته شده با این نگاه که بتواند به سمت اقتصاد بین‌المللی میل کند.

به گفته وی توسعه کسب و کار دانش‌بنیان بر اساس بستر کارآفرینی در دانشگاه شریف فراهم شده و این دانشگاه با مأموریت تربیت متخصصان برتر برای کشور در طول ۵۰ سال اخیر همواره به سمت رشد و توسعه و افزایش اعتبار خود گام برداشته است. از این رو مأموریت اصلی دانشگاه شریف مشارکت مؤثر از طریق متخصصان و به کارگیری و توسعه دانش‌های نوین، گسترش مرزهای دانش از طریق جذب و کسب دانش‌های کارآمد و توسعه دانش‌های کاربردی و همچنین افزایش همکاری‌های بین‌الملل است.

فاپول
بازیابی رمز