راه های کنترل عصبانیت

به نظر بسیار ساده می رسد ، ولی علاوه بر سادگی روش بسیار موثری نیز می باشد.

بنابراین این بار اگر خشم بر شما غلبه کرد، یک لیوان آب برای خود بریزید و بسیار به آرامی بنوشید.
به آرامی یک لیوان آب بنوشید
به نظر بسیار ساده می رسد ، ولی علاوه بر سادگی روش بسیار موثری نیز می باشد. بنابراین این بار اگر خشم بر شما غلبه کرد، یک لیوان آب برای خود بریزید و بسیار به آرامی بنوشید. روی هر جرعه آب تمرکز کنید.تصور کنید که چه طور آب از دهانتان به معده فرو می ریزد. به این صورت خود را آرام تر می یابید.
فشار عصبانیت را خالی کنید
یک بالش یا کوسن نرم به شما کمک می کند دوباره آرام شوید. به گزارش زلال نیوز تمام عصبانیت خود را به روی بالش خالی کنید . مشت محکمی به بالش بزنید و در چند دقیقه عصبانیت شما کم می شود!
به چیز واقعا خنده داری فکر کنید
چشمانتان را ببندید و چهره کسی که از دست او عصبانی هستید را به خاطر آورید. اکنون او را به خنده دارترین حالت ممکن تصور کنید مثلا او را با یک شلوار گل داربزرگ و یا یک کلاه شیپوری سبز و یا لباس عجیبی بر تنش تصور کنید که مانند دلقک ادا در می آورد. به محض اینکه او را در موقعیت های مضحک در نظر بگیرید ، خودتان را درحالی که می خندید و عصبانیت خود را فراموش کرده اید می یابید.
نفس عمیق بکشید
خود را کناری بکشید ، چشمانتان را ببندید و نفس عمیق بکشید. سعی کنید صدای تنفستان را در حال دم و بازدم بشنوید. ذهن خود را ببندید. اجازه ندهید هیچ صدای دیگری را غیر از تنفستان بشنوید. نفس های آرام و عمیق بکشید ، ضربان قلبتان آرام تر می شود و عصبانیت فروکش می کند.
خود را درگیر یک فعالیت ذهنی کنید
به محض اینکه خود را عصبانی یافتید سرگرم کاری شوید تا ذهن شما مشغول شود. برای مثال می توانید جدول سودوکو یا مسئله حل کنید. اگر چیزی را نیافتید ، تنها چشمانتان را ببندید و شروع به شمارش اعداد برعکس از بزرگ به کوچک و یکی درمیان کنید. به این صورت ، ۱۰۰، ۹۸، ۹۶٫٫٫٫ به زودی درمی یابید که آنقدر مشغول فکر به این مسئله شدید که عصبانیت خود را فراموش کرده اید.

برچسب ها:

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز