ثبت بهترین فروش ماهانه خودرو در ایتالیا

فروش خودروهای جدید در ایتالیا در ماه ژانویه با افزایش ۱۰ درصدی رو‌به‌رو شد و بهترین فروش ماهانه از سال ۲۰۱۰ تاکنون رقم خورد.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز