تکلیف برگه‌های گم شده سهام عدالت/ مشمولان نهایی چه کسانی هستند؟

عبدالله پوری حسینی افزود: افرادی از نظر سازمان خصوصی سازی مشمول نهایی سهام عدالت هستند که در سالیان گذشته فرم های مربوط به ثبت نام سهام عدالت را پر کرده باشند و به این سازمان ارسال کرده باشند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، رییس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: البته این سازمان فرم‌های آنها را بررسی کرده و پس از این مرحله، دعوتنامه های مربوطه را به دست مشمولین رسانده است و مشمولین نیز پس از درج اطلاعات لازم، این فرم و سایر مدارک لازم را به تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت داده اند و در مقابل کاغذی را دریافت کرده اند که به منزله ثبت نام نهایی سهام عدالت است و در حال حاضر بسیاری از مشمولین این برگه ها را دارند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بنابراین مشمولانی که در سالهای گذشته این مراحل را طی کرده اند، مشمول نهایی سهام عدالت نام می گیرند.

پوری حسینی در خصوص مشمولینی که این برگه‌ها را گم کرده‌اند یا برگه‌های سهام عدالت آنها مفقود شده است، گفت: این دسته از مشمولین نباید نگران باشند؛ چرا که برگه‌های سهام عدالت آنها محفوظ است و مشخصات آنها از جمله کد ملی ملاک عمل قرار خواهد گرفت. بر این اساس اطلاعات کامل مشمولین در سازمان خصوصی سازی محفوظ و قابل دسترسی است و جای هیچگونه نگرانی نیست.

رییس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: البته اگر کسی برگه سهام عدالت خود را گرفته باشد و در حال حاضر در قید حیات نباشد نیز سهامش محفظ است و در زمان آزادسازی، وراث آنها می توانند در این زمینه اقدام کنند.

پوری حسینی در خصوص تازه متولدینی که سهام عدالت ندارند نیز اذعان داشت: سهام عدالت به افرادی که تازه متولد شده اند تعلق نمی‌گیرد.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز