تهاتر ۴۹۲ میلیارد تومانی بدهی دولت با ۷ شرکت خصوصی

به گزارش خبرنگار بورس اقتصاد آنلاین، هیات وزیران درجلسه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۷۵۹۰۵/۵۷ مورخ ۶ مرداد ماه ۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند پ ماده ۲ و ماده ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد مطالبات هفت نهاد عمومی و بخش خصوصی از دولت با مطالبات همان بخش با سازمان های امور دارایی و خصوصی سازی تهاتر شود.

براساس این مصوبه مطالبات ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و شرکت های تولید برق عسلویه مپنا،تولید برق سنندج مپنا،پرشیان فولاد،گهر انرژی سیرجان،تولید نیروی جنوب شرق صبا و تولید نیروی برق دماوند از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امورمالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به مبلغ ۴۹۲ میلیارد و ۴۴۶ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۳۵۷ تومان و ۶ ریال تهاتر می شود.

در این مصوبه آمده است : شرکت های برق منطقه ای تهران،مدیریت شبکه برق ایران و مدیریت تولید،انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) تا سقف تهاتر انجام شده ، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق الذکر می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب ، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

همچنین سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند ارقام مندرج در جدول فوق الذکر را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.

در این مصوبه عنوان شده که « بر اساس آیین نامه اجرایی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۹۴۴/ت۵۳۳۱۶ ه مورخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵ مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت های تکلیفی با تایید سازمان حسابرسی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.»

مصوبه هیات وزیران برای تهاتر مطالبات هفت نهاد عمومی و بخش خصوصی با سازمان های امور مالیاتی و خصوصی سازی امروز با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز