تنظیم بازار شکر با مکانیسم بورس کالا

به گزارش اقتصاد آنلاین، مدیر عامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در جهت اتخاذ سیاست های درست وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولید داخل و تنظیم بازار شکر، اقدام به عرضه و فروش شکر سفید در بورس کالا به مصرف کنندگان نهایی شکر می کند.

علیرضا حمیدی افزود: با توجه به این نکته که به تازگی مشاهده می شود حرکت هایی در جهت برهم زدن بازار شکر در کشور و مقابله با سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در حال صورت گرفتن است، شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی اقدام به عرضه مستقیم شکر در بورس کالای کشور به کارخانه های تولیدی مصرف کننده شکر می کند.

مدیر عامل شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی در پایان به وبسایت اطلاع رسانی بورس کالا گفت: امیدواریم در جهت رسیدن به خود کفایی این محصول استراتژیک در کشور شاهد تداوم تصمیم گیری ها و سیاستگزاری های مناسب باشیم تا بتوانیم به اهداف اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشانیم.

فاپول
بازیابی رمز