تقسیم سود موهوم در سال‌های قبل دلیل اصلی زیان سهامداران بانکی/ صورت‌های مالی بانک‌ها هنوز شفاف نشده

مدیر عامل کارگزاری آگاه در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین به تاثیرات بازگشایی نمادهای بانکی در بازار اشاره کرد و گفت: نماد بانک ها به دلیل ابهام در اطلاعات مالی سال ۱۳۹۴در شش هفت ماه گذشته بسته بودند،علیرغم اینکه تعدیلات و ذخایرانجام گرفته در صورت های مالی بانک ها عمدتا متاثر از عدم رعایت قوانین استاندارد های بانکی و حسابداری در طی سنوات قبل بوده لیکن تعدیلات مد نظر بانک مرکزی دفعتا و به صورت یکجا در صورت های مالی سال ۹۴ و سال جاری اعمال گردیده است.این نحوه عمل باعث تقسیم سود واهی در سنوات قبل و متضرر شدن سهامداران بانکی شد.

محمد رضا سرافراز یزدی اظهار داشت: صورت های مالی بانک ها هنوز بطور کامل شفاف نشده و ترازنامه آنها نیاز به اصلاحات ساختاری دارد؛ همچنین می بایست از شناسایی درآمدهایی که قابل تحقق نبوده از جمله سود فروش داراییهای بین شرکتهای تابعه و سود تسهیلات پرداختی معوق خودداری گردد.

سرافراز با تاکید بر اینکه پس از باز شدن نماد بانک تجارت ارزش سهام این شرکت تا ۴۰درصد با کاهش روبرو گردید،گفت: پیش بینی می شود باز گشایی سایر نمادهای متوقف بانکی منجر به افت حدود ٨٠٠ تا ١٠٠٠ واحدی شاخص کل بورس شود.

این کارشناس بورس خاطر نشان کرد: خروج از بحران در صنعت بانکی در میان مدت و بلند مدت منوط به تسویه بدهی های دولت به بانک ها ،کاهش نرخ سود بین بانکی،رتبه بندی آنها براساس ریسک و اعتبار،رعایت استاداردهاو قوانین بین المللی بانکی ،خروج دارایی های سمی از ترازنامه بانک ها ، اصلاح ساختار مالی آنها و نیز رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS است.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز