تداوم رشد فروش جهانی خودرو در ۲۰۱۷

گزارش‌های منتشر شده از سوی اسکوشیابانک نشان می‌دهد فروش جهانی خودرو در سال ۲۰۱۷ برای هشتمین سال متوالی روندی صعودی خواهد داشت.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز