تحقق ۶۵ درصدی پیش بینی های “فخوز”

0

شرکت فولاد خوزستان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۹۵ را با سرمایه ۱۴ هزار و ۴۷۲ میلیارد ریال به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

فاپول
بازیابی رمز