تحقق ۱۰۰ درصد واگذاری به بخش خصوصی واقعی +اینفوگرافیک

دولت یازدهم با تاکید بر اسناد بالا دستی مانند سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی و تاکید بر ترکیب بازیگران اصلی مطرح در قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی در عمل و اقدامی که با واکنش ها و مقاومت های بالایی روبرو بود توانست سهم بخش غیرواقعی را در سال ۹۵ به صفر برساند.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز