تجهیز پلاسکو به سیستم اطفای حریق دو صدم ساخت مجدد آن هزینه داشت

«مهدی روانشادنیا» روز جمعه افزود: هزینه تجهیز این ساختمان به سیستم های ایمنی حدود ۲۰ میلیارد ریال (۲میلیارد تومان) برآورد می شود درحالی اگر مالکان بخواهند امروز همان بنا را در ۱۷ طبقه و ۳۰ هزارمترمربع زیربنا مجدد بسازند، باید حداقل ۸۰۰ میلیارد ریال (۸۰ میلیارد تومان) هزینه ساخت بپردازند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی یادآورشد: البته باید به این رقم اولیه، هزینه های جانبی ساخت و ساز نظیر صدور پروانه ساخت را نیز افزود.

روانشادنیا در عین حال افزود: البته این ارقام به معنی ارزش تجاری املاک واقع در آن نیست بلکه این حادثه دستکم ۶ هزار میلیارد ریال (۶۰۰ میلیارد تومان) خسارت ملکی به بار آورد که قابل جبران نیست.

** بیمه تضمین کیفیت در ساختمان سازی مغفول مانده است

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید براینکه ایمنی ساختمان ها باید مقدم بر بیمه آنها باشد، اظهارداشت: درقانون نظام مهندسی بیمه تضمین کیفیت ساخت پیش بینی شده است که بر مبنای آن باید اجزای سازه ها برای ۱۰ سال، معماری و نما برای پنج سال و تاسیسات مکانیکی ساختمان برای سه سال از زمان بهره برداری بیمه شوند.

روانشادنیا تاکیدکرد: طبق این قانون سازندگان ملزم هستند برای بهره برداران شناسنامه فنی و ملکی صادر کنند که این شناسنامه برای شرکت های بیمه در زمینه اطلاع از کیفیت ساختمان و تعیین میزان حق بیمه و ریسک آن راهگشاست.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی یادآورشد: از میان ۴۰ بلای طبیعی شناخته شده در دنیا ۳۱ بلای طبیعی در ایران وجود دارد و از این نظر رتبه ششم دنیا را داریم.

وی افزود: با توجه به مخاطراتی که از جانب بلاهای طبیعی برای سازه های کشور وجود دارد، بیمه تضمین کیفیت بحث جدی است که می تواند کیفیت ساخت و سازها را به شکلی درآورد که بیمه ها نیز بتوانند در ارایه پوشش های بیمه ای ورود کنند.

** وجود مشکل در توزیع امکانات امداد رسانی شهری و استحکامات بنا

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: علاوه بروجود مشکلات درکیفیت ساختمان ها و ایمنی آنها، امروز بویژه دربافت های فرسوده شهری با آسیب پذیری هایی مواجه هستیم.

روانشادنیا توضیح داد: این آسیب ها تنها متوجه ساختمان ها نیست بلکه درتوزیع امدادرسانی شهری، استحکامات بناها و نفوذپذیری بافت های فرسوده نیز مساله حدی داریم که امدادرسانی را در زمان بروز بحران با مشکل جدی رو به رو می کند.

** ضرورت توجه به مدیریت بحران

رییس کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه گفت وگوی خود با تاکیدکرد: در موضوع مدیریت بحران، رویکرد ما به شکلی است که در هر بحرانی که رخ می دهد، دنبال حل آن هستیم درحالی که باید تلاش ها بر این باشد که حادثه رخ ندهد و اگر اتفاق افتاد، در جهت بهبود اوضاع حرکت کنیم.

روانشادنیا پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی را از ابعاد مدیریت بحران ارزیابی کرد و با تاکید بر اینکه مقررات ملی ساختمان به همه این اجزا پرداخته است، گفت: برای نمونه مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان به موضوع پدافندغیرعامل و در مبحث ۳ مقررات ساختمان ها برای جلوگیری از حریق پیش بینی شده است.

این دانشیار رشته عمران دانشگاه علوم تحقیقات، به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: این بخش به نگهداری و تعمیرات ساختمان ها اشاره دارد که کمتر مورد توجه سازندگان، مالکان و دست اندرکاران ساخت و ساز شهری قرار گرفته است.

وی درپاسخ به اینکه چرا این مباحث اصولی درساختمان سازی رعایت نمی شود،گفت: مقررات ملی ساختمان نیازمند شیوه نامه هایی است زیرا برای نمونه در مقررات ملی ساختمان فردی به عنوان مسئول نگهداری ساختمان و فردی به عنوان بازرس ساختمان پیش بینی شده است که به طور دوره ای وضعیت ساختمان را از نظر ایمنی بررسی کنند که متاسفانه در اجرای اینها مشکل داریم.

روانشادنیا درباره مدیریت بعد ازبحران توضیح داد: یکی از مسایل در این بخش، راهبردها برای نجات افرادی در زمانی است که آتش سوزی در ساختمان رخ می دهد.

وی توضیح داد: در این موارد راههای زیادی در دنیا وجود دارد، که برای تحقق آن باید از قبل امکاناتی چون سیستم مسیر فرار، آسانسور اضطراری و حتی امکان فرود بالگرد پیش بینی شده باشد.

وی ادامه داد: دربحث اطفای حریق و حضور آتش نشانان نیز پیش بینی اتاق های پناه گیری می تواند از بروز برخی بحران ها جلوگیری کند.

روانشادنیا تاکید کرد: اگرساختمان پلاسکو به سیستم خودکار اعلام و اطفای حریق مجهز بود، شاید در حادثه اخیر، آتش به صورت خودکار خاموش می شد و کسی هم خبردار نمی شد.

** قانون، شهرداری ها را مسئول می داند

رییس کمیسیون مبحث دوم مقررات ملی ساختمان سازمان نظام مهندسی استان تهران درباره اینکه چه مرجعی باید ناظر بر اجرای مقررات ایمنی در ساختمان ها باشد، اظهارداشت: قانون، شهرداری ها را که مرجع صدور پروانه ساخت هستند، در این زمینه مسئول می داند و باید نسبت به ایمنی ساختمان ها ورود کنند.

وی درباره وظیفه سازمان نظام مهندسی درباره ایمن سازی ساختمان ها توضیح داد: این سازمان وظیفه کمک به نهادهای مسئول در زمان بروز بحران را دارد ولی پیش از بروز بحران اخطارها و گزارش های لازم را مرجع صدور پروانه که همان شهرداری ها هستند، صادر می کند.

** از فرصت های پلاسکو برای ایمنی شهر استفاده کنیم

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکیدکرد: به هر ترتیب هرمشکلی که پیش می آید، فرصت هایی را نیز فراهم می کند؛ حادثه پلاسکو نخستین اتفاق در مباحث شهری و ایمنی ساختمان نبود اما می توان با درس گرفتن از این حادثه جلوی حوادث بعدی را گرفت.

وی به تشکیل هیات ویژه در این زمینه به دستور رییس جمهوری اشاره کرد و گفت: این هیات می تواند با تشکیل گروه های تخصصی در حوزه هایی چون ترافیک، تاسیسات، مدیریت ساخت، مدیریت بحران، بیمه، ایمنی و بهداشت حرفه ای، ارزیابی سازه ای، قوانین و مقررات، الزامات حقوقی و نیز مدیریت پروژه و نظایر آن گزارش جامعی از ابعاد این حادثه تهیه کند که برای پیشگیری از حوادث آتی راهگشا خواهد بود.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز