بودجه کم آمد! +اینوگرافیک

رییس دیوان محاسبات، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۴ را در صحن علنى قرائت کرد که حکایت از عملکرد ضعیف دولت در خصوصى سازى، جذب سرمایه گذارى خارجى و … دارد. در ادامه جلسه علنى روز سه شنبه مجلس شوراى اسلامى، عادل آذر، رییس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۴ را قرائت کرد

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

فاپول
بازیابی رمز