بازار سهام در انتظار ورود نقدینگی هدفمند/ خودرویی‌ها بازار را فرمان دادند

جواد بهزادی قائم مقام شرکت کارگزاری باهنر در خصوص وضعبت امروز بازار به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت:حضور هیات تجاری اقتصادی فرانسوی در تهران یکی از عواملی است که با روانی بازار را مثبت کرد.

وی افزود:شاید برخی توافقات صورت گرفته با این هیات فرانسوی به خصوص در گروه های خودرویی در رونق روزهای آتی بازار نیز اثر گذار باشد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه مشکل بازار کمبود نقدینگی است،افزود:ورود نقدینگی هدفمند در بلند مدت رکود را از بازار خواهد برد و امیدواریم هرچه زودتر این اتفاق بیفتد .

      فاپول
      بازیابی رمز