انتشار جزئیات رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست ۹۵

انتشار جزئیات رشد شش ماهه نخست ۹۵: بخش نفت با رشد ۶۳ درصدی عامل اصلی رشد ۷.۴ درصدی شش ماهه؛ رشد منفی معدن و ساختمان.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز