افزایش ۱.۷ برابری زیان خالص بانک تجارت تا آذر ماه

به گزار ش خبرنگار اقتصاد آنلاین؛ نماد معاملاتی بانک تجارت پس از گذشت بیش از شش ماه در آستانه بازگشایی در روز آینده قرار گرفته است.

بانک تجارت با زیان انباشته ۲۷۰ ریالی به ازای هر سهم در پایان پاییز امسال ، توانسته زیان ۹۳ ریالی هر سهم بودجه برآوردی سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۵ را بر اساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه تا ۱۷۶ درصد پوشش دهد. این بدان معنی است که زیان برآوردی بانک تجارت با وجود چشم پوشی از برخی ذخایر در عملکرد سه ماه بیش از ۱٫۵ برابر شده است.

سازمان بورس در این زمینه اعلام کرده که بانک تجارت در حالی صورت های حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۹۴٫۱۲٫۲۹ خود را در تاریخ ۹۵٫۵٫۱۶ در سامانه کدال منتشر کرده که « مطابق آن سود هر سهم سال مالی منتهی به ۹۴٫۱۲٫۲۹ با سرمایه ۴۵٫۷۰۰ میلیارد ریالی به مبلغ ۱۳۲ ریال محقق شده بود.»

در ادامه آمده که « مجوز بانک مرکزی درخصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۹۴٫۱۲٫۲۹ طی نامه شماره ۹۵٫۲۲۱۴۰۷ مورخ ۹۵٫۷٫۱۲ به آن شرکت ارائه گردید که براساس مفاد نامه فوق، اعمال ذخایر مد نظر بانک مرکزی به شرح جدول زیر، منجر به کاهش سود خالص سال مالی منتهی به ۹۴٫۱۲٫۲۹ از مبلغ ۶٫۰۴۹ میلیارد ریال سود به مبلغ (۱۵۹ر۳۰) میلیارد ریال زیان می‌گردید.

جدول

بر اساس این گزارش ؛ با توجه به موارد فوق طی نامه‌های شماره ۱۲۲٫۱۰۰۱۱۵ مورخ ۹۵٫۵٫۵، شماره ۱۲۲٫۱۴۳۰۱ مورخ ۹۵٫۹٫۱، شماره ۱۲۲٫۱۶۰۳۹ مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۱ و شماره ۱۲۲٫۱۶۷۷۶ مورخ ۹۵٫۱۰٫۲۷ به شرکت اعلام گردید نسبت به تکمیل اطلاع‌رسانی خود مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان و تعیین تکلیف ذخایر مدنظر بانک مرکزی درخصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۴٫۱۲٫۲۹ آن بانک اقدام نماید.

سازمان بورس عنوان کرده که باتوجه به موارد فوق و پیگیری های صورت گرفته و پس از ارائه مدارک تکمیلی توسط شرکت، مجوز اصلاح شده بانک مرکزی طی نامه‌های شماره ۳۲۵۲۳۹٫ ۹۵مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۳ و شماره ۹۵٫۳۲۶۷۵۰ مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۴ به شرکت ارسال گردید.

مطابق مجوز جدید مقرر گردید ذخایری به شرح جدول زیر و جمعا” به مبلغ ۱۳٫۰۶۴ میلیارد ریال در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۹۴٫۱۲٫۲۹ شرکت اعمال گردد. همچنین مقرر گردید مدارک کافی در خصوص مبلغ ۱۰۶ر۱۲ میلیارد ریال سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده مطالبات از دولت، که در سال گذشته در دفاتر شرکت به ثبت رسیده است ، تا پایان سال ۹۵ به بانک مرکزی ارائه شود.

جدول

شرکت در تاریخ ۹۵٫۱۱٫۶ اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۹۵٫۱۲٫۳۰ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه، صورتهای مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۹۵٫۹٫۳۰ و پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۹۵٫۱۲٫۳۰ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه خود را در سامانه کدال منتشر نمود. مطابق اطلاعات فوق زیان هر سهم سال مالی منتهی به ۹۴٫۱۲٫۲۹ و پیش‌بینی سود(زیان) هر سهم سال مالی منتهی به ۹۵٫۱۲٫۳۰ با سرمایه ۴۵٫۷۰۰ میلیارد ریالی به ترتیب مبلغ (۱۰۴) ریال و (۹۳) ریال زیان اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، با اعمال ذخایر مد نظر بانک مرکزی در صورت های مالی شرکت و سایر تعدیلات سنواتی در ۹ ماهه ابتدای سال مالی منتهی به ۹۵٫۱۲٫۳۰، زیان انباشته بانک در تاریخ ۹۴٫۱۲٫۲۹ به مبلغ (۸۸۱ر۴) میلیارد ریال معادل (۱۰۶) ریال به ازای هر سهم و در تاریخ ۹۵٫۹٫۳۰ به مبلغ (۱۲٫۳۶۴) میلیارد ریال زیان معادل (۲۷۰) ریال به ازای هر سهم ارائه‌شده‌است.

سازمان بورس تاکید کرده با توجه به مفروضات فوق توجه استفاده‌کنندگان این اطلاعات را به مفاد نامه شماره ۹۵٫۳۲۵۲۳۹ مورخ ۹۵٫۱۰٫۱۳ بانک مرکزی درخصوص ارائه مدارک کافی از سوی بانک تجارت به بانک مرکزی، درخصوص تعیین تکلیف سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین شناسایی شده مطالبات از دولت حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۵جلب کزده است.

در این نامه ، مطابق مجوز بانک مرکزی، تحقق مبلغ ۱۲٫۱۰۶میلیارد ریال از سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین مطالبات از دولت در سال مالی منتهی به ۹۴٫۱۲٫۲۹ منوط به تعیین تکلیف موارد مذکور حداکثر تا پایان سال ۹۵ خواهد بود.

توجه به رویه بانک مرکزی طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ درخصوص اصلاح حسابها و اعمال ذخایر مازاد بر ذخایر اخذ شده در صورتهای مالی و همچنین اظهار نظر حسابرس از جمله دیگر مواردی است که سازمان بورس از سهامداران خواسته تا به مفاد آنها توجه کافی داشته باشند.

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مطابق اطلاعات پیش‌بینی سود(زیان) هر سهم سال مالی منتهی به ۹۵٫۱۲٫۳۰ براساس عملکرد واقعی دوره ۹ ماهه، درصد پوشش زیان خالص بانک در ۹ ماهه منتهی به ۹۵٫۹٫۳۰ به میزان ۱۷۶ درصد زیان پیش‌بینی شده است. باتوجه به مفروضات ارائه شده، به‌نظر می‌رسد تحقق پیش‌بینی منوط به تحقق سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌ها می‌باشد.

باتوجه به پیش‌بینی سود حاصل از فروش سرمایه‏گذاریها تا پایان سال ۹۵ به مبلغ ۱۴٫۰۷۳ میلیارد ریال و عدم تحقق آن تا تاریخ ۹۵٫۹٫۳۰، سازمان بورس از سهامداران و سرمایه گذاران خواسته تا مفاد بند شماره ۶ گزارش اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۵ براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه و توضیحات مندرج در نامه بانک تجارت را مد نظر قرار دهند.

سازمان بورس تصریح کرده که « تاکنون مدارکی مبنی بر امکان تحقق سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری ها به این سازمان ارائه نشده » و در عین حال « قسمتی از سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاریها مربوط به سود حاصل از فروش سهام شرکت معدنی و تولیدی مهر اصل از جمله شرکت های فرعی شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان می‌باشد» که اطلاعات شرکت مذکور در اختیار این سازمان قرار نگرفته‌است که در صورت تحقق، تحت سرفصل سود حاصل از سرمایه‌گذاریها شناسایی خواهد گردید.

سازمان بورس در انتهای این شفاف سازی یاد آور شده که پیش‌بینی‌های ارایه شده صرفاً قضاوت مدیریت بانک تجارت از وضعیت آتی در شرایط کنونی است و علاوه بر مسئولیت هیئت مدیره در ارائه اطلاعات صحیح و قابل اتکا، باید سهامداران تمام احتمالات ممکن را مدنظر قرار دهند.

فاپول
بازیابی رمز