افزایش ١۵٠ میلیارد تومانی ارزش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، حجت میرزایی در همایش صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه ملی گفت: اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است و فرصت های بسیاری را از دست داده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اشتغال پایین و تورم بالا از مشکلات اقتصاد ایران بوده است، ادامه داد:

برقراری ارتباط با جهان و کنترل تورم نشان دهنده تغییر رویکرد است.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه نامناسب بودن فضای کسب و کار از مشکلات جدی حوزه اقتصاد ایران بود، تصریح کرد:این امر باعث شده نتوانیم آن طور که شایسته ملت ایران است پاسخگو باشیم.

به گفته او اقتصاد مقاومتی برای مقابله با شوک ها راهگشا است.

میرزایی افزود: در حوزه اقتصاد کلان رشد پایین ۲ درصدی، تورم ۱۵ درصی، هزینه بالای تامین مالی، فقدان فرصت، ارتقای فناوری، مسایلی است که عمده صندوق های بازنشستگی روبه رو هستند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با بررسی ادغام سه وزارتخانه، امیدواریم برنامه شفافیت توسط این وزارتخانه تدوین و تقدیم دولت شود.

وی عنوان کرد: دو حوزه رفاه و برنامه ریزی ماموریت کار و رفاه اجتماعی است. حرکت به سمت برخورداری از صندوق های پایدار، شفاف، بالنده و بازده مناسب اقتصادی است.

میرزایی افزود: با وجود اینکه اقتصاد ایران در گذشته مواجه با فساد بودند، شفافیت در صندوق همچنان وجود داشته است. نزدیک به ۶سال صورت های مالی شرکت ها اعلام نشده بود، ۱۳۰ شرکت دارنده صندوق های بورس هستند. از ۱۰۰ شرکت بورسی، ۳۳ شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی است.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز