پاورپوینت مسیر یابی الگوریتم ها و پروتکل های مسیریابی

در این پاورپوینت که سیگل مسیر یابی مانند توسعه مسیر، انتخاب مسیر، نگهداری مسیر، پارامترهای مسیر یابی، الگوریتم های مسیر یابی، ویژگیهای یک الگوریتم مسیریاب، الگوریتم های سیل آسا، الگوریتم بردارفاصله، مسیریابی سلسله مراتبی، شبکه های خود مختار و …بطور دقیق پرداخته شده و قابل ویرایش می باشد. که می توان به عنوان مقاله و ارائه در سمینارها استفاده کرد.


این فایل با شناسه انحصاری 1452 در پایگاه رسمی فروش فایل فاپول ثبت شده است. کلیه حقوق مادی و معنوی با استناد به مجوز نشر بر خط فاپول به شماره 4032 نزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ناشر محفوظ می باشد و هر گونه کپی برداری و یا بازنشر آن به هر نحو ، پیگرد قانونی و شکایت رسمی فاپول را به عنوان نماینده ناشر در پی خواهد داشت.

دیدگاه

  • amir87

    ممنون