۳ صنعت سرعت بخش رشد اقتصادی در آینده

داود سوری در این مورد گفته است: اگر دولت و بخش‌های دیگر روی بحث گردشگری سرمایه‌گذاری کنند و شرایط برای رشد آن را فراهم و زیرساخت‌های آن را مهیا کنند و نهادسازی‌های لازم در این حوزه انجام شود، این حوزه در اقتصاد ما بسیار می‌تواند موثر و تاثیرگذار باشد. بحث صنایع نفت و پتروشیمی هم هست که اینها در سال‌های آینده پیشران رشد اقتصادی کشور ما خواهند بود و تا سال‌های سال هم می‌توانند این کار را انجام دهند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تجارت فردا، وی ادامه داد: در کنار اینها، اگر بخواهیم بخش جدیدتری را نام ببریم بخش حمل و نقل است که پتانسیل بسیار بالایی دارد و ماندگار هم هست و می‌تواند منافع خیلی بیشتری از صرفاً در حوزه حمل و نقل به همراه داشته باشد. به نظرم باید روی این حوزه‌ها فعالیت داشته باشیم.

این اقتصاددان یادآور شد: خواهی‌نخواهی در دنیای امروز هیچ کشوری نمی‌تواند تنها باشد. عاقبت، تنهایی کشور کره شمالی است. تعامل ما با کشورهای دیگر مسلماً می‌تواند بر سه حوزه مورد اشاره تاثیر بگذارد و می‌تواند موقعیت ما را بهبود دهد و به این صورت نباشد که با کوچک‌ترین اتفاق ما تنها بمانیم.

وی در ادامه درباره صنایع بازدارنده نیز بیان کرد: نمی‌خواهم بخش مسکن را به عنوان بخش بازدارنده نام ببرم اما معمولاً تصوری نسبت به بخش مسکن وجود دارد که اگر این بخش راه بیفتد به دلیل ارتباط با ۴۰ صنعت دیگر، می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور ما تاثیر بگذارد. این یک مشکل بزرگ است که ما می‌خواهیم به بخش مسکن اتکا کنیم و بخش مسکن نمی‌تواند پیشران اقتصاد کشور ما باشد و ادامه تاکید بر جذب سرمایه در این بخش عملاً باعث می‌شود که سرمایه داخلی ما حبس شود. باید تصورات نسبت به این بخش اصلاح شود و سرمایه‌های حبس‌شده در این بخش را از آن خارج کنند و این سرمایه‌ها صرف صنایعی شوند که می‌توانند با بیرون از کشور ارتباط داشته باشند. در واقع باید محصولاتی را مدنظر قرار دهیم که امکان صدور به خارج از کشور را داشته باشند و به صنایعی توجه کنیم که بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز