کمک بانک آلمانی به هند برای پرداخت بدهی ایران

پول‌نیوزوزارت نفت با استناد به برخی منابع اعلام کرد: هند پرداخت بدهی ای نفتی خود را به ایران با کمک یک بانک آلمانی آغاز کرده است.

پالایشگران هندی به دلیل تاخیرهای اتفاق افتاده در مسیرهای پرداخت دیگر، برای پرداخت بدهی خود به ایران از کمک استیت بانک هند و بانک آلمانی ئی آی اچ استفاده می کنند.

پالایشگران هندی با توجه به پایان یافتن تحریم های ایران درماه گذشته میلادی، پرداخت بدهی حدود ۶ میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلاری خود را به ایران آغاز کردند.

براساس گزارش رویترز ، نخستین پرداخت ها با کمک یونیون بانک هند و از طریق بانک خلق (هالکبانک) ترکیه انجام گرفت. با این همه، برخی سختگیری ها از سوی یونیون بانک سبب شد پالایشگران نسبت به تأخیر احتمالی در پرداخت های خود، نگران شوند.

با توجه به تمایل هندی ها برای استمرار خرید نفت از ایران و همچنین سرمایه گذاری در این کشور، پالایشگران هندی درباره پرداخت سریع تر بدهی های خود به ایران تلاش می کنند.

منابع دولتی و صنعتی اعلام کردند از ماه ژوئن سال جاری میلادی، پالایشگران هندی بدهی خود را به ایران از طریق استیت بانک هند و بانک ئی آی اچ انجام می داده اند این روش سبب شتاب در پرداخت ها می شود، زیرا حساب اصلی بیشتر پالایشگران در استیت بانک است.

یکی از مسئولان ارشد یونیون بانک هند تأیید کرد که این بانک دیگر در پرداخت بدهی پالایشگران هندی به ایران دخالتی ندارد. بانک خلق و بانک ئی آی اچ در این باره اظهار نظر نکردند.

پیش از این یک مقام رسمی هند گفت: دهلی نو بابت خرید نفت خام از ایران ۵٫۹ میلیارد دلار به تهران بدهکار است و تحریم های غرب باعث شده تا هند نتواند این مبلغ را به ایران پرداخت کند.

فاپول
بازیابی رمز