کدام هواپیمایی بیشترین تاخیر را دارد؟ +جدول

در خردادماه گذشته در مجموع کل شرکت های هواپیمایی ایرانی ۵۶۶۶ پرواز را انجام داده اند که از میان این تعداد، ۲۲۲۵ پرواز با تاخیر انجام شده که در این صورت حدود ۴٠ درصد روازهای شرکت های هواپیمایی با تاخیر انجام شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر ایران، بیشترین تعداد تاخیر در میان پروازهای خود شرکت ها، به ترتیب مربوط به ایران ایرتور، ایران ایر و هواپیمایی اترک است. از سوی دیگر نسب به کل تاخیرها، هواپیمایی های آسمان، ایران ایر و آتا به ترتیب بیشترین تعداد تاخیر در پرواز را داشته اند.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز