چقدر تسهیلات برای خرید مسکن داده شد؟

به گزارش اقتصاد آنلاین، در دو ماهه ابتدایی سال جاری ۴۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۴۵٫۷ درصد افزایش یافته است که از این میزان ۳٫۶ درصد معادل یک هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان به خرید مسکن اختصاص یافته است.

از کل تسهیلات پرداخت شده به برای خرید مسکن ۷٫۵ میلیارد تومان معادل ۰٫۷ درصد تسهیلات بخش کشاورزی، ۲۲٫۱ میلیارد تومان معادل ۰٫۲ درصد از کل تسهیلات بخش صنعت و معدن، هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان معادل ۳۷٫۲ درصد از تسهیلات بخش ساختمان و مسکن به خرید مسکن اختصاص داده شده است.

در بخش بازرگانی ۶۹ میلیارد و در بخش خدمات ۱۴۶ میلیارد تومان به ترتیب معادل یک و ۰٫۷ درصد از کل تسهیلات این بخش ها به خرید مسکن اختصاص داشته است.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز