پرداخت ۱۰۱ میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک کشاورزی

به گزارش اخبار پولی مالی، بیش از ۱۰۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه توسط شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در قالب تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی مدد جویان کمیته امداد ،قرض الحسنه معیشتی و قرض الحسنه ازدواج به ۱۰۶۲ نفر از نیازمندان در شهرستان های استان بوشهر پرداخت شده است .

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز