و بیمه ۳۷۹ میلیون ریال سود شناسایی کرد

به گزارش اخبار پولی مالی، شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاریها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۵ را با سرمایه ثبت شده ۷۵۰ میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در ابتدای ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۱۰۰ میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۶۰ میلیارد و ۸۹۹ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده این شرکت در ماه گذشته مبلغ یک میلیارد و ۵۱۶ میلیون ریال افزایش یافت و ۱۰۱ میلیارد و ۶۹۴ میلیون ریال محاسبه شد؛ و ارزش بازار آن نیز با افزایش ۳ میلیارد و ۱۸۵ میلیون ریال، به مبلغ ۶۴ میلیارد و ۸۴ میلیون ریال رسید.

“وبیمه” در ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۳ میلیارد و ۷۳۴ میلیون ریال به مبلغ ۴ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال واگذار و از این بابت معادل ۳۷۹ میلیون ریال سود شناسایی کرد و طی همین دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را به بهای تمام شده ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال خریداری کرد./سنا

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز