مخالفت نمایندگان مجلس با تغییر نرخ خوراک پتروشیمی ها

به گزارش اخبار پولی مالی، نمایندگان در نشست علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با حذف کل ماده ۵٣ این لایحه با ١۶١ رای موافق، ٣٠ رای مخالف و ٣ رای ممتنع از مجموع ٢١۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. نمایندگان همچنین با ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای بررسی بیشتر آن نیز مخالفت کردند.

نمایندگان با ارجاع این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ششم برای بررسی بیشتر آن نیز مخالفت کردند.

در ماده ۵٣ آمده بود: دولت مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون قیمت انواع خوراک گاز و مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی را با حفظ قابلیت رقابت پذیری و جاذبیت سرمایه گذاری به شرح ذیل تعیین کند.

بر اساس بند (الف) این ماده قیمت خوراک گاز طبیعی پایه ٢ برابر میانگین تحویلی به دیگر مصارف داخلی مشروط بر این که قیمت خوراک گاز طبیعی تحویلی از ٨۵ درصد قیمت این نوع خوراک گاز در کشورهای عمده تولید کننده آن بیشتر نشود.

در بند (ب) این ماده نیز آمده است: قیمت خوراک گاز اتان بر اساس میانگین حسابی قیمت حاصله از ارزش حرارتی آن نسبت به گاز طبیعی پایه و قیمت خوراک گاز اتان در کشورهای عمده تولید کننده آن تعیین می شود.

بند (ج) ماده مذکور بیانگر این است: قیمت دیگر خوراک‎های گازی بر اساس قیمت‎های گاز طبیعی پایه و اتان و به نسبت سهم اجزا تشکیل دهنده آن تعیین می شود.

همچنین در بند (د) آمده است: قیمت انواع نفت خام و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و پالایشگاه‎ها ازسوی دولت به گونه‌ای تعیین می شود که در طول سال های اجرای برنامه از ٩٠ درصد قیمت فوب خلیج فارس بیشتر نشود، همسو با اجرای این بند وزارت نفت تخفیف های اعمال شده در این بند را متناسبا از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های تامین کننده خوراک مایع واحدهای پتروشیمی جبران می کند.

بر اساس تبصره این ماده آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین قیمت انواع خوراک گاز مایع، تخفیف های پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول در چارچوب قراردادهای بلندمدت و دیگر ضوابط مربوطه،‌ توسط وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

هم اکنون روزانه حدود ۴٣ میلیون متر مکعب گاز در اختیار پتروشیمی‎ها قرار می گیرد یعنی سالانه ١۵ میلیارد مترمکعب. از این میزان پنج میلیارد مترمکعب گاز در سال به عنوان خوراک برای پتروشیمی های گازی و بقیه به عنوان سوخت مصرف می شود.

قیمت سوخت گاز واحدهای پتروشیمی یارانه ای است که فرمول خوراک گاز پتروشیمی که در تاریخ ٢۶ دی‌ماه ٩۴ ابلاغ شد شامل آن نمی شود. این درحالی است که در دیگر پتروشیمی های دنیا قیمت سوخت و خوراک یکی است، ضمن این که قیمت خوراک نیز نسبت به دیگر نقاط جهان پایین تر است. شانا

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز