در صدر بودن سرمایه گذاران ترکیه در پروژه های اقتصادی ایران

پول‌نیوزمحمد ابراهیم طاهریان فرد سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا گفت: بخش خصوصی و همه سرمایه گذاران ترکیه در اولویت مشارکت در پروژه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

سفیر این مطلب را در ضیافت افطاری در محل سفارت کشورمان که با حضور مصطفی کامالاک رهبر حزب سعادت و جمعی از معاونین وی ترتیب یافته بود، عنوان کرد.

طاهریان و کامالاک در حاشیه این مراسم نیز در خصوص فرایند مناسبات دو کشور گفت و گو کردند.

در این دیدار کامالاک با اشاره به اشتراکات دینی، فرهنگی و تاریخی میان دو کشور نسبت به اهمیت اتحاد و همکاری فی مابین کشورهای اسلامی به ویژه میان ایران و ترکیه در جهت رفاه و سعادت دو ملت و دولت مسلمان و همسایه تاکید کرد.

رهبر حزب سعادت با اشاره به ابتکار مرحوم نجم الدین اربکان نخست وزیر اسبق ترکیه برای تشکیل گروه هشت کشور در حال توسعه (D8) در سال ۱۳۷۶ افزود: تقویت روابط از طریق سازمان های منطقه ای و افزایش سطح وحدت، همبستگی و همکاری بیشتر میان کشورهای اسلامی می تواند به حل بسیاری از مشکلات موجود و پیشرفت و توسعه جهان اسلام کمک کند.

طاهریان سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با اشاره به سوابق خوب همکاری میان ایران و ترکیه و اهمیت توسعه مشارکت و همکاری میان دو کشور افزود: با استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود در دو کشور مسلمان ایران و ترکیه می توانیم در سطوح دو جانبه، منطقه ای و بین المللی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همکاری ها را توسعه بخشیده و امکاناتمان را از طریق هم افزایی به طور موثر تقویت و هدایت کنیم .

سفیر ایران رسیدن به چشم انداز ۳۰ میلیاردی در هدف گذاری های اقتصادی میان دو کشور را مبتنی بر خواست و اراده مشترک روسای جمهور ایران و ترکیه قابل تحقق ارزیابی و تاکید کرد: بخش خصوصی و همه سرمایه گذاران جمهوری ترکیه در اولویت مشارکت در پروژه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند .

فاپول
بازیابی رمز