ختائی به بیمه اتکایی ایرانیان پیوست

به گزارش اخبار پولی مالی، نوشین تقی ختایی مدیرکل سابق اتکایی بیمه مرکزی به جمع مدیران بیمه اتکایی ایرانیان پیوست.

ختایی در سال ۱۳۶۴ همکاری خود را با بیمه مرکزی آغاز و پس از چند سال فعالیت در حوزۀ آتش سوزی و باربری ، مدیریت اتکایی غیر باربری را عهده دار شد.

وی قبل از بازنشستگی از بیمه مرکزی، مدیرکل اتکایی آتشسوزی، مهندسی و نفت و انرژی این نهاد ناظر صنعت بیمه بود و هم اکنون یکی از برجسته ترین کارشناسان و مدیران صنعت بیمه در حوزۀ اتکایی محسوب می شود و با مسئولیت مشاور ارشد مدیرعامل ، با بیمه اتکایی ایرانیان همکاری خود را آغاز نموده است .

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز