تشکل‌های خصوصی؛ دو مزیت، دو ضرورت

پول‌نیوز، محمدعلی دیانتی‌زاده* یکی از تأکیدات دولت یازدهم که از شعارهای انتخاباتی رییس‌جمهور نیز بود، سپردن امور فرهنگی و اقتصادی بهNGO های تخصصی فعال در این زمینه‌ها بود.

گرچه سابقه فعالیت تشکل‌ها در ایران به چند قرن گذشته بازمی‌گردد و کم‌وبیش همزمان با فعالیت تشکل‌ها در اروپا، در ایران نیز فعالیت‌های تشکلی وجود داشته، ولی رشد و توسعه آنان همسان اروپا نبوده است و تأثیری که این نوع تشکل‌ها در سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی در اروپا و دیگر کشورها داشته‌اند در ایران دیده نمی‌شود.

زیرا از یک سو؛ توسعه فعالیت بخش خصوصی و اقتصاد رقابتی در اروپا همزمان با توسعه سیاسی بوده است ولی در ایران به دلیل کندی روند توسعه سیاسی، توسعه تشکل‌های اقتصادی نیز با تأخیر مواجه بوده است.

از سوی دیگر؛ تشکل‌های اقتصادی لازمه اقتصادی رقابتی و گسترش بخش خصوصی است.

بنابراین در فضای اقتصاد دولتی ایران و فقدان محیط رقابتی، نقش تشکل‌ها کم‌رنگ و کم‌تأثیر است.

تشکل‌ها علاوه بر ایجاد هماهنگی بین اعضای خود و تبدیل خواسته‌های فردی به خواسته‌های جمعی، ماحصل روابط اعضا و خواسته‌های آنان را با دیگر ارگان‌ها و به‌خصوص دولت در میان می‌گذارند.

این در حالی است که در اقتصاد دولتی، واحدهای دولتی نیاز به این دو عامل را ندارند و یا در صورت نیاز این خواسته بسیار کم‌رنگ است، زیرا که خواسته‌های خود را به راحتی به دولت منتقل می‌کنند و در بسیاری از موارد خود جزء تصمیم‌گیرندگان دولتی‌اند.

با تمام این اوصاف، توجه به تشکل‌های بخش خصوصی که مورد تأکید دولت یازدهم قرار دارد، به دو دلیل پیش نیاز رشد اقتصادی کشور است؛

نخست اینکه توسعه اقتصادی بدون برخورداری کارآفرینان از آزادی عمل در محیط اقتصادی امکان‌پذیر نیست و دوم اینکه روند خصوصی‌سازی بدون میدان دادن به تشکل ها تنها به یکسری از واگذاری ها و خرید شرکت‌های دولتی توسط شبه‌دولتی‌ها انجامیده است.

از این رو لازم است ضمن ارتقای جایگاه تشکل‌ها، نحوه ارتباط آن‌ها با شوراها، کمیسیون‌ها و کارگروه های تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در قوانین و مقررات، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شود.

همچنین مسؤولیت‌ها، اختیارات و وظایف اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی دولتی که جنبه سیاست‌گذاری و حاکمیتی ندارند به تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی واگذار شود و حتی عضویت در تشکل‌های اقتصادی با هدف فراگیر و مقتدر شدن آن‌ها الزامی شود.

*سردبیر

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز