تامین مالی یکهزار و ۴ طرح صنعتی در قالب طرح رونق تولید

به گزارش اخبار پولی مالی، استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و تهران به ترتیب بالاترین رتبه را از نظر میزان تسهیلات به خود اختصاص داده اند.

بنا بر این گزارش از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه ۵۶ طرح کوچک و متوسط صنعتی با استفاده از تسهیلات اعطایی توسط شعب بانک صنعت و معدن در کشور به بهره برداری رسیده است.

طرح های یاد شده شامل طرح های ایجادی، توسعه و خرید ماشین آلات، با استفاده از یکهزار میلیارد ریال تسهیلات راه اندازی شده و برای ١ هزار و ١٣١ نفر شغل ایجاد کرده است.

بنا بر این گزارش در حال حاضر ١٠٩ طرح کوچک و متوسط نیز با پیشرفت متوسط ۶۶ درصد در کشور درحال اجراست که تسهیلاتی بالغ بر ۴ هزار و ٢۵٠ میلیارد ریال ریال برای پرداخت به آنها به تصویب رسیده است.

از مبلغ مصوب یادشده یکهزار و ۵٢٣ میلیارد ریال تاکنون پرداخت شده و با اتمام این طرح ها برای ٣ هزار و ۴١٠ نفرامکان اشتغال ایجاد خواهد شد.

گفتنی است علاوه بر موارد یاد شده در این مدت ١١ طرح بزرگ نیز با تسهیلاتی با لغ بر ٢۵٢ میلیارد ریال و ٨٧ میلیون یورو با بهره مندی از تسهیلات ستاد بانک به مرحله بهره برداری رسیده و یکهزار و ١۴١ فرصت شغلی فراهم آورده است.

اولین دیدگاه را ثبت کنید

پاسخ جدیدی بنویسید

فاپول
بازیابی رمز